HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş güvenliği uzmanı hizmetleri 
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı
Risk değerlendirmesi ve raporu
Sağlık güvenlik planı hazırlama 
Periyodik test ve kontrol raporları
Acil durum planları hazırlama 
Kişisel koruyucu donanım seçimi ve eğitimi

İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri hekimi hizmetleri
İşe giriş muayeneleri
Periyodik muayeneler
Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu
Portör muayene raporu 
Yardımcı sağlık personeli istihdam
İlkyardım hizmetleri

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Gürültü ölçümleri
Titreşim ölçümleri
Termal konfor 
Aydınlatma ölçümleri
Toz ölçümleri 
Kimyasal ölçümler

EĞİTİMLER

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi 
İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği mevzuat eğitimi
Risk değerlendirme eğitimi
iş kazaları eğitimi
işletmeye özgün iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
ergonomi eğitimi
KKD kullanım eğitimi
İnşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Eleketrikli çalışmalarda iş güvenliği eğitimi
Kimyasal maddelerle çalışma temel eğitimi
Ekranlı araçlarda çalışma eğitimi
Meslek hastalıkları eğitimi
Termal konfor eğitimi
Yangın eğitimi
Hijyen eğitimi 
Çalışanların eğitim ,usul ve esasları hakkındaki yönetmelik kapsamında diğer eğitimler .
Kalite eğitimi 
Kaizenfelsefesi eğitimi 
Problem çözme teknikleri eğitimi
Karar verme süreç eğitimi 
Mükkemmel süreç eğitimi 
5S ve diğer temel kök neden araçları eğitimi