İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığında Analiz OSGB farkı

Kişisel koruyucu donanım seçimi ve eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliği uzmanı hizmetleri 
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı
Risk değerlendirmesi ve raporu
Sağlık güvenlik planı hazırlama 
Periyodik test ve kontrol raporları
Acil durum planları hazırlama 
Kişisel koruyucu donanım seçimi ve eğitimi

İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri hekimi hizmetleri
İşe giriş muayeneleri
Periyodik muayeneler
Ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu
Portör muayene raporu 
Yardımcı sağlık personeli istihdam
İlkyardım hizmetleri

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Gürültü ölçümleri
Titreşim ölçümleri
Termal konfor 
Aydınlatma ölçümleri
Toz ölçümleri 
Kimyasal ölçümler
Diğer...

EĞİTİMLER

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi
Risk değerlendirme eğitimi
KKD kullanım eğitimi
Meslek hastalıkları eğitimi
Yangın eğitimi

Kalite eğitimi 
Yönetmelik kapsamında diğer eğitimler

 

Ortak Güvenlik ve Sağlık Birimi Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık ve Güvenlik“ tanımı: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş